top of page

Privacyverklaring

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)


Trimsalon aan de Kust hecht waarde aan de bescherming van uw privacy.  Dit is van alle personen en dieren waarvan wij de gegevens noteren en verwerken. Onderstaand geven we een inzage de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.


1. Contactgegevens:

Naam bedrijf: Trimsalon aan de Kust

Contact persoon: Heike Kouwenberg (eigenaar)

Tel.nr. 06 44 396 996

Adres trimsalon: Duindoornlaan 18

Postcode: 1931 VB Egmond aan Zee

Email: trimsalonaandekust@outlook.com

KvK: 86788620

Website: www.trimsalonaandekust.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij noteren persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten als trimsalon (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een (door de salon bijgehouden) klantenkaart. De volgende persoonsgegevens worden genoteerd:

 • Achternaam eigenaar

 • Telefoonnummer/Mobielnummer

 • Soms het emailadres als er geen mobiel nummer is


Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken

 • Om de klantenkaart bij te houden

 • U te kunnen bereiken indien nodig

 • Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst


Ook de gegevens van het dier worden in ons bestand opgenomen.

Deze gegevens worden genoteerd:

 • Naam van het dier

 • Ras

 • Model en behandeling

 • Bijzonderheden


Deze gegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het behandelen van uw dier

 • Om de klantenkaart bij te houden, betreft het model en bijzonderheden


3. De website: www.trimsalonaandekust.nl

Trimsalon aan de Kust houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van Cookies.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw dier, bewaren wij zolang u klant bent bij Trimsalon aan de Kust. Indien u niet heeft aangegeven geen klant meer van ons te zijn, zullen wij uw gegevens en de gegevens van uw dier nog bewaren. De gegevens worden in ieder geval na verloop van twee jaar uit ons klantenbestand verwijderd. Mits er geen afspraak meer is ingepland. Facturen worden daarnaast voor de duur van tien jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te voldoen.


5. Beveiliging van persoonsgegevens

Trimsalon aan de Kust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • Klantenkaarten worden op de mobiele telefoon bewaard. Deze mobiele telefoon is alleen toegankelijk voor de eigenaar

 • Beveiliging door middel van wachtwoord bij opstarten van de mobiele telefoon en opnieuw invoeren na schermblokkering

Twijfelt u? of heeft u vermoedens dat de gegevens niet goed beveiligd zijn? of als er aanwijzingen zijn van misbruik. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mail hiervoor naar trimsalonaandekust@outlook.com

Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

6. Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan andere indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven. Alle persoonsgegevens die bij Trimsalon aan de Kust staan opgeslagen blijven eigendom van Trimsalon aan de Kust.


7. Rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken 

Als wij als salon uw persoonsgegevens verwerken, heeft u uiteraard het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt alleen uw eigen klantenkaart inzien/bewerken of verwijderden. Daarnaast hebt u het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die door ons zijn gemaakt. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dus dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Wijzigingen/opmerkingen kunt u doorgeven bij uw afspraak (mondeling), per mail trimsalonaandekust@outlook.com of telefonisch via 06 44 396 996.


8. Overige

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij noteren geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen niet iedereen zijn/haar leeftijd even goed inschatten. Mochten we twijfelen bij de leeftijd kunnen wij naar uw legitimatie vragen. Dit om misverstanden te voorkomen. Als we toch constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens.

 • Verwijderen van gegevens

Indien u wilt dat de gegevens van u en uw dier worden verwijderd of indien u al langere tijd (na 2 jaar) niet in de salon bent geweest worden deze gegevens verwijderd.


Wij van Trimsalon aan de Kust hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Voor verdere vragen of wijzigingen kunt u mailen naar trimsalonaandekust@outlook.com.

Privacyverklaring: Tekst
bottom of page